Romania2019.eu

ULTIMAORA

15 iunie 2018

PROCES VERBAL de selecţie pentru studenţii ce vor beneficia de locuri în Programul Naţional „Tabere Studenţeşti” 2018
MAI MULT

23 aprilie 2018

Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național “Tabere studențești” 2018
Metodologie 2018
Anexa 2 număr de locuri

02 august 2017

Oferta educațională
Programul de studii universitare de master “ŞTIINŢE PENALE” seria 2017/2019
Mai mult

18 iulie 2017

Oferta educațională
- Program de studii universitare de licență “Administrație Publică”
Mai mult

- Program de studii universitare de masterat “Drept Administrativ”

Mai mult

BINE ATI VENIT!

Facultatea de Științe Juridice și Administrative este organizată și funcționează în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare.
Facultatea de Științe Juridice și Administrative este unitatea funcțională de bază a Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, în cadrul căreia se asigură pregătirea ofițerilor MAI, precum și a altor specialiști, prin programe de studii universitare de licență și masterat.