ISTORIC

În baza art. 3 din Decretul nr. 25 din 1949, pentru înfiinţarea Miliţiei, şi art.6 din Statutul personalului Miliţiei, prin Decizia M.A.I. nr. 2S75 din 20 octombrie 1949 şi Ordinului de zi
nr. 66 din 22 octombrie 1949 al Directorului General al Miliţiei, s-a hotărât înfiinţarea Şcolii de Ofiţeri Miliţie din Bucureşti

continuare

H.G.294/2007

privind organizarea si functionarea Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 17 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

mai mult

CONDUCEREA ACADEMIEI DE POLITIE

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" este condusă de Rectorul Academiei, iar Senatul Universitar este prezidat de către Preşedintele Senatului.

Conducerea operativă a instituţiei este asigurată de Consiliul de Administraţie format din RECTOR, PRORECTORI, DECANII, DIRECTORUL GENERAL ADMINISTRATIV şi un REPREZENTANT AL STUDENŢILOR


Rector
Comisar-şef,
Prof.univ.dr.
TORJE DANIEL-COSTEL
Rector
CV
Prorector 1
Comisar-şef,
Conf.univ.dr.
CONSTANTIN CIPRIAN
Prorector
CV
Prorector 2
Comisar-șef
Prof.univ.dr.
PEȚA CEZAR
Prorector
CV

Director General Administrativ


Director General Administrativ
CV


Decan Facultatea de Poliţie
Comisar-șef
Conf.univ.dr.
ȘTEFAN CRISTIAN-EDUARD
Decan Facultatea de Poliție
CV

Decan Facultatea Poliție de Frontieră
Comisar șef,
Prof. univ. dr.
VASILE SERGIU
Decan Facultatea de Poliție de Frontieră
CV

Decan Facultatea Științe Juridice și Administrative
Comisar-șef,
Prof.univ.dr.
VERONICA STOICA
Decan Facultatea de Științe Juridice și Administrative
CV
Decan Facultatea de Pompieri
Lt.col.,
Lect.univ.dr.ing.
TRACHE ȘTEFAN NICOLAE
Decan Facultatea de Pompieri
CV

Decan Facultatea de Arhivistică
Lector univ. dr.
CHEȘCĂ IULIA
Decan Facultatea de Arhivistică
CV